Depi lè Kristof Kolon te pile tè Mol Sen Nikola nan 1492, bè a te viv anpil evènman.

Tayino yo, boukanye yo, flibistye yo, batay kolonyal, pò maritim ak fò te make kilti ak peyizaj Mol yo. Yo resanse plase 20 sit istorik. 7 nan yo se fò.

ISPAN (Enstiti Sovgad Patrimwán Nasyonal) travay dekonsè ak kolektivite a pou jere patrimwán istorik komin nan. Enstitisyon sa a te mete deyò yon jounal sou pi gwo sit istorik Omol yo.

Si istwa Omol la enterese w, vizite sit sa yo: