Sòti Gonaiv, w'ap gen pou pran wout Answouj la.

Ou pral pase nan yon wout ki pa asfalte kote ou pral wè tout kalite bèl peyizaj Ba Nodwès yo, tankou pil kaktis oswa bèl mòn tou vèt.

Twa chwa depi Answouj (menm kantite tan = 2 rive 3zè tan)

 1. Peyisaj inik ~ wout ak anpil woch k'ap fatige w
  pase Bèdeèn aprè Bonbadopolis pou rive Omol
 2. Wout k'ap mwens sakaje w ~ plis kilomèt
  pran Jan Rabèl e Mawouj pou fini Omol
 3. Mitan ant 2 sa yo ~ pi kout an tan
  pa pran wout Jan Rabèl lè ou sòti Answouj men wout ki ale dirèkman Mawouj epi aprè sa pou Omol. Wout sa pase nan mòn, li ka gen labou, men li rete sa ki pi kout pami tout.
Sòti Okap ou gen de chwa :
 1. Pase Gonaiv ~ total 8h
 2. Pase Oboy ak Podepè ~ 8-9h
  Lè w rive Lenbe vire pou Pòmago epi al Oboy, Ansafolè, Sen Lwi epi Podepè sou yon wout mòn chaje bèl peyizaj (trè difisil si gen lapli, labou, anpil mòn ak pas nan rivyè, 4pa4 endispansab). Rete 2zèn edmi pou pase Jan Rabèl ak Mawouj epi rive Omol.

Kelkeswa chwa ou fè a, li pi bon si w kite Potoprens ak Okap bonè epi ak yon machin ki anfòm, konsa w'ap fè 7 a 9 èdtan kondwi ak kè poze epi lè rive w'ap ka pwofite yon bon benyen lanmè nan kouche solèy la...

Telechaje kat wout Ba Nòdwè

Nou gen yon parkin ak sekirite.

Si w pa gen pwòp machin ou
Gen bis ki fè Omol depi Potoprens chak madi, mèkredi, vandredi ak samdi. Yo kite a 6 zè devan SONAPI (kafou twa men). Ou ka pran li Gonaiv tou (8è estasyon Bwadom).

Kontak bis mèkredi ak samdi : Jude 34 97 04 67

Kontak bis madi ak vandredi : Brunel 37 06 72 21

Taxi-Gid Boukan Guinguette

Géolocalisation

Mole Saint Nicolas - Haiti