Premye e sèl lekol Kitesurf ki egziste an Ayiti

Kitesurf

Kitesurf an Ayiti e espesyalman Omol, sa pa yon rèv oubyen kèk vizyon ankò...
...men jodia se byen yon realite !

Vini nan Boukan Guinguette pou pran yon maksimom plèzi !

Ou konprann byen, se premye e sèl lekol Kitesurf an Ayiti. Boukan Guinguette pwopoze lokasyon materyèl.

Vin savoure yon bon downwinder nan bè a sou 5 km !

Done sou van Omol

Lokasyon Ekipman

Pou moun ki degaje ak sa ki fò yo
Gen pou tout gwosè moun ak tout van... sòti 5 rive 12m² !

 • 2zè tan - $50
 • Aprè-midi - $70

Yon bè paradisiak, van tout ane a, pa gen gwo lam lanmè, materyèl kalite pro epi sitou jiska 30% mwens chè ke Sendomeng !

W ap jwenn tout kalite planch : twintip, surf strapless, foil !

Kisa w'ap tann toujou pou vini plen tank ou ak bon sansasyon !

Fòmasyon

Lokasyon ekipman, enstriktè ak asistan, tout ladann

 • Sesyon 6zè tan sou 2 oubyen 3 jou - $290
 • 1è tan - $60
 • Tarif espesyal pou gwoup, fanmi, semèn ak abònman yo

CORE Kites Canada kore devlopman kitesurf an Ayiti ak fòmasyon gratis jèn Omol yo. Li patnè espesyal lekol kitesurf Boukan Guinguette la !

Boukan Guinguette kontan fè pati rezo One Launch Kiteboarding lan
Rezo sa a pwopoze yonlis lekol kitesurf ki pale fransè e ki de kalite nan lemond antye.
OLK mete a dispozisyon yon swasantèn videyo pou aprann kitesurf ak lòt dokiman pedagojik. Tout sipò sa yo gratis e objektif yo se ède w etidye epi apwofondi konèsans ou yo.

Boukan Guinguette - Bungalow - Restaurant - Bar - KiteSurf

 • Bungalow

  Bungalow

  Kay bengalo Boukan yo sèvi ak materyo tradisyonèl kay Mol yo. Aspè natirèl yo pèmèt konsève bèlte sit la pandan

  Read More
 • KiteSurf

  KiteSurf

  Ekipman pou lokasyon
  Fòmasyon
  Read More
 • Ba restoran

  Ba restoran

  Pye w nan bèl sab la, w'ap gade bè a epi wap goute bon espesyalite lokal ak koktèl.

  Read More