Premye e sèl lekol Kitesurf ki egziste an Ayiti

Kitesurf

Kitesurf an Ayiti e espesyalman Omol, sa pa yon rèv oubyen kèk vizyon ankò...
...men jodia se byen yon realite !

Vini nan Boukan Guinguette pou pran yon maksimom plèzi !

Ou konprann byen, se premye e sèl lekol Kitesurf an Ayiti. Boukan Guinguette pwopoze lokasyon materyèl e bay leson an fransè, anglè, panyol e kreyol.

Pwofite prezans Fritz, enstriktè ayisyen nou ki gen anpil eksperyans epi ki sètifye enstriktè IKO, ak asistan li yo tankou Berson (alias Skinyman), Wouby, Bob, ak anpil lòt jèn Omol ki pratike pasyon sa a kounyea !

Vin savoure yon bon downwinder nan bè a sou 5 km !

Lokasyon Ekipman

Pou moun ki degaje ak sa ki fò yo
Gen pou tout gwosè moun ak tout van... sòti 5 rive 12m² !

 • 2zè tan - $50
 • Aprè-midi - $70
 • Asistan -an plis $10 chak ètan

Yon bè paradisiak, van tout ane a, pa gen gwo lam lanmè, materyèl kalite pro epi sitou 30% mwens chè ke Sendomeng !

W ap jwenn tout kalite planch : twintip, surf strapless, foil !

Kisa w'ap tann toujou pou vini plen tank ou ak bon sansasyon !

Ou pa bezwen pè kraze materyèl paw, tout reparasyon ka fèt sou plas.

Fòmasyon

Lokasyon ekipman, enstriktè ak asistan, tout ladann

 • Sesyon 6zè tan sou 2 oubyen 3 jou - $290
 • 1è tan - $60
 • Tarif espesyal pou gwoup, fanmi, semèn ak abònman yo

CORE Kites Canada kore devlopman kitesurf an Ayiti ak fòmasyon gratis jèn Omol yo. Li patnè espesyal lekol kitesurf Boukan Guinguette la !

Done van an Omol

Boukan Guinguette - Bungalow - Restaurant - Bar - KiteSurf

 • Bungalow

  Bungalow

  Kay bengalo Boukan yo sèvi ak materyo tradisyonèl kay Mol yo. Aspè natirèl yo pèmèt konsève bèlte sit la pandan

  Read More
 • KiteSurf

  KiteSurf

  Ekipman pou lokasyon
  Fòmasyon
  Read More
 • Ba restoran

  Ba restoran

  Pye w nan bèl sab la, w'ap gade bè a epi wap goute bon espesyalite lokal ak koktèl.

  Read More