Premye e sèl lekol Kitesurf ki egziste an Ayiti

Kitesurf

Kitesurf an Ayiti e espesyalman Omol, sa pa yon rèv oubyen kèk vizyon ankò...
...men jodia se byen yon realite !

Vini nan Boukan Guinguette pou pran yon maksimom plèzi !

Ou konprann byen, se premye e sèl lekol Kitesurf an Ayiti. Boukan Guinguette pwopoze lokasyon materyèl e bay leson an fransè, anglè e kreyol.

Pwofite prezans fòmatè nou yo tankou Berson (alias Skinyman), Gino ak anpil lòt jèn Omol ki pratike pasyon sa a kounyea !

Vin savoure yon bon downwinder nan bè a sou 5 km !

Done sou van Omol

Lokasyon Ekipman

Pou moun ki degaje ak sa ki fò yo
Gen pou tout gwosè moun ak tout van... sòti 5 rive 12m² !

  • 2zè tan - $50
  • Aprè-midi - $70
  • Asistan -an plis $15 chak ètan

Yon bè paradisiak, van tout ane a, pa gen gwo lam lanmè, materyèl kalite pro epi sitou jiska 30% mwens chè ke Sendomeng !

W ap jwenn tout kalite planch : twintip, surf strapless, foil !

Kisa w'ap tann toujou pou vini plen tank ou ak bon sansasyon !

Reparasyon profesyonèl

Ou pa bezwen pè kraze materyèl paw, tout reparasyon ka fèt sou plas.

Fòmasyon

Lokasyon ekipman, enstriktè ak asistan, tout ladann

  • Sesyon 6zè tan sou 2 oubyen 3 jou - $290
  • 1è tan - $60
  • Tarif espesyal pou gwoup, fanmi, semèn ak abònman yo

CORE Kites Canada kore devlopman kitesurf an Ayiti ak fòmasyon gratis jèn Omol yo. Li patnè espesyal lekol kitesurf Boukan Guinguette la !

Boukan Guinguette kontan fè pati rezo One Launch Kiteboarding lan
Rezo sa a pwopoze yonlis lekol kitesurf ki pale fransè e ki de kalite nan lemond antye.
OLK mete a dispozisyon yon swasantèn videyo pou aprann kitesurf ak lòt dokiman pedagojik. Tout sipò sa yo gratis e objektif yo se ède w etidye epi apwofondi konèsans ou yo.

Boukan Guinguette - Bungalow - Restaurant - Bar - KiteSurf

  • Bungalow

    Bungalow

    Kay bengalo Boukan yo sèvi ak materyo tradisyonèl kay Mol yo. Aspè natirèl yo pèmèt konsève bèlte sit la pandan

    Read More
  • KiteSurf

    KiteSurf

    Ekipman pou lokasyon
    Fòmasyon
    Read More
  • Ba restoran

    Ba restoran

    Pye w nan bèl sab la, w'ap gade bè a epi wap goute bon espesyalite lokal ak koktèl.

    Read More