Aktivite ak lòt sèvis


ESPESYAL - ALL INCLUSIVE !
$75
Plis detay

Vizit, dekouvèt ak espò :
 • nan lanmè - pèch, vizit lapreskil ak lót plaj yo - anviwon 500HTG
 • pwomennen nan zòn nan
 • vizit ak gid espesyalize - sit istorik ak sit natirèl - anviwon 500HTG
 • plonje anba dlo - patpye/mas/espiratwa - 500 HTG/jou
 • kayak - 1500 HTG/jou
 • Sunfish (ti bato ak vwal) - 2000 HTG/jou
 • Hobie Cat (mini-catamaran) - 2500 HTG/jou
 • Kitesurf
 • Patnè esklisif premye e sèl lekol kitesurf an Ayiti
 • Bekann Mòn
  Reprezantan mak kalite profesyonèl FUJI ak BREEZER Bikes an Ayiti
  Lokasyon : demi jounen 1750 HTG / jounen 2500 HTG

Pou tout vizit ak aktivite sa yo n'ap kontan mete ou an kontak ak gid fòme e fòmatè ki sòti Omol

Pwovizyon :
 • fioul, pwopán
 • dlo, kouran
 • pwodui lokal ak pwodui tou prepare
 • famasi
Reparasyon :
 • mekanik
 • ti reparasyon batiman
Kominikasyon :
 • telefòn ak entènèt (Wifi gratis)
Vant atizana ak pwodui lokal
Fomalite dwán pou antre nan peyi a