Premye e sèl lekol Kitesurf ki egziste an Ayiti

Kitesurf

Kitesurf an Ayiti e espesyalman Omol, sa pa yon rèv oubyen kèk vizyon ankò...
...men jodia se byen yon realite !

Vini nan Boukan Guinguette pou pran yon maksimom plèzi !

Ou konprann byen, se premye lekol Kitesurf an Ayiti. Boukan Guinguette bay leson e pwopoze lokasyon materyèl.

Pwofite prezans Fritz, enstriktè, al Berson (alias Skinyman) asistan ayisyen nou yo ki gen anpil eksperyans !

Vin savoure yon bon downwind nan bè a sou 5 km !

Lokasyon Ekipman

Pou moun ki degaje ak sa ki fò yo
Gen pou tout gwosè moun ak tout van... sòti 5 rive 12m² !

 • 2zè tan - $50
 • Aprè-midi - $70
 • Asistan -an plis $10 chak ètan

Yon bè paradisiak, van tout ane a, pa gen gwo lam lanmè epi sitou 30% mwens chèr ke Sendomeng !

Kisa w'ap tann toujou pou vini plen tank ou ak bon sansasyon !

Ou pa bezwen pè kraze materyèl paw, tout reparasyon ka fèt sou plas.

Fòmasyon

Lokasyon ekipman, enstriktè ak asistan, tout ladann

 • Sesyon 6zè tan - $250
 • 1è tan - $50
 • Tarif spesyal pou abonman yo

CORE Kites Canada kore devlopman kitesurf an Ayiti ak fòmasyon jèn Omol yo. Li patnè spesyal lekol kitesurf Boukan Guinguette la !

-> Kondisyon van semèn sa a

-> Done sou ane pase yo

Boukan Guinguette - Bungalow - Restaurant - Bar - KiteSurf

 • Bungalow

  Bungalow

  Kay bengalo Boukan yo sèvi ak materyo tradisyonèl kay Mol yo. Aspè natirèl yo pèmèt konsève bèlte sit la pandan

  Read More
 • KiteSurf

  KiteSurf

  Ekipman pou lokasyon
  Fòmasyon
  Read More
 • Ba restoran

  Ba restoran

  Pye w nan bèl sab la, w'ap gade bè a epi wap goute bon espesyalite lokal ak koktèl.

  Read More