Pase yon tan nan Boukan Guinguette

Sèvis ak lot aktivite

Masaj
 • Myoterapi sible - Mis ak Jwenti - 3 seans chak 30 minit - $30
 • Masaj siedwa - Mete w Janm ak Relaks - 1 èdtan - $25
Vizit, dekouvèt ak espò :
 • nan lanmè - pèch, vizit lapreskil ak lót plaj yo
 • pwomennen nan zòn nan
 • vizit ak gid espesyalize - sit istorik ak sit natirèl
 • plonje anba dlo - patpye/mas/espiratwa
 • kayak
 • Kitesurf
 • Patnè esklisif premye e sèl lekol kitesurf an Ayiti
 • Bekann Mòn
  Reprezantan mak kalite profesyonèl FUJI ak BREEZER Bikes an Ayiti
  Lokasyon : demi jounen $25 / jounen $40

Pou tout vizit ak aktivite sa yo n'ap kontan mete ou an kontak ak gid fòme e fòmatè ki sòti Omol

Pwovizyon :
 • fioul, pwopán
 • dlo, kouran
 • pwodui lokal ak pwodui tou prepare
 • famasi
Reparasyon :
 • mekanik
 • ti reparasyon batiman
Kominikasyon :
 • telefòn ak entènèt (Wifi gratis)
Vant atizana ak pwodui lokal
Fomalite dwán pou antre nan peyi a

Boukan Guinguette - Bungalow - Ba Restoran - KiteSurf